De trainingen gaan nu door volgens code oranje.

Inschrijven voor elke trainingen is nog steeds verplicht, zowel voor opvolging als om beneden het toegelaten aantal deelnemers (17 deelnemers boven de 12 jaar per groep) te blijven.
Bij code oranje zijn we terug verplicht om zonder contact te trainen en 1,5m tussenruimte aan te houden.
De kleedkamers zijn terug gesloten.
De link naar de lijst om in te schrijven krijg je langs een clubmailing samen met de geldende regels. Als je deze niet krijgt of je er problemen mee hebt, contacteer me dan.

Op dit moment is het dragen van een mondkapje verplicht in de algemene delen van de sporthal. In de dojo geldt deze verplichting niet.

Je vindt me op de contact pagina als je het nog niet wist.

sensei Dirk

Normal training continues according to code orange.

Inscription for every training session is mandatory., we need to stay below the maximum allowed number of attendees (17 attendees above 12 years of age).
In code orange we train again without contact and at 1,5m distance.
Dressing rooms are closed again.
The link to the doodle used for the inscriptions has been sent to all our members in a club mailing also detailing the current rules. If you didn't receive the mail or you are having problems using the doodle, please contact me.

At this moment wearing a mouth mask is mandatory in the public parts of the sports centre. In the dojo this is not necessary.

You can find my contact information on the contact page.

sensei Dirk

Welkom bij Koenso Karate Kessel-lo

Wie zijn we?

Een zestigtal personen tussen de acht en (dit jaar dan toch) 60 jaar. Onze groep bestaat vooral uit verschillende gezinnen. Het is dan ook ons doel om een gezinsclub te zijn, waar kinderen en ouders kunnen trainen naar hun mogelijkheden. Goju-Ryu Karate is voor iedereen mogelijk, ongeacht leeftijd of geslacht. Individueel trainen samen met anderen is ons doel.

Jeugdtraining Januari 2020 OGKKB Kyu graden examen 20/11/2017

Wat doen we?

We beoefenen het traditionele Okinawa Goju-Ryu karate. Okinawa is een eiland dat deel uitmaakt van Japan. De bewoners van dit eiland hebben veel geleerd van de Chinese Kung Fu leraren en pasten dit systeem aan aan hun noden.

Go-Ju betekent hard/zacht, extern/intern of aanval en verdediging. Externe technieken zijn makkelijker aan te brengen en te trainen, deze liggen ook het dichtst bij wat nu als sport wordt beschouwd. Interne technieken maken de externe technieken efficienter en in praktijk zijn ze niet te scheiden. Ju geeft Go meer diepgang en Go bezorgt Ju een praktische weg. Beiden zorgen ervoor dat Go-Ju Ryu karate kan staan voor constante evolutie.

Ryu betekent school, en school betekent dat er normen te volgen zijn. Traditioneel betekent Ryu dat er respect en verantwoordelijkheid moet zijn voor wie voor ons komt (shihan; hoofdleraar, sensei; leraar, sempai; oudere) en iedereen waarmee we trainen (Otogai; wederzijds).

We leren allemaal samen volgens een de weg (Do) die ons door onze voorgangers in de Goju-Ryu werd getoond.

Organisatie

Binnen de Okinawa Goju-Ryu Karate-do Kyukai België (OGKKB) werken we samen met negen andere clubs. OGKKB betekent eigenlijk de Belgische afdeling van de Okinawaanse vereniging van Goju Ryu clubs. Wie interesse heeft kan deelnemen aan wedstrijden. Voor sterk competitief gerichte leden zijn er gerichte trainingen voor Kumite en Kata. Sommige van onze clubs richten zich meer naar de competitie of hebben een meer traditionele richting, meetrainen met andere clubs wordt aangemoedigd.

Onze Shihan (hoofdleraar) voor België is Henkens Sensei, 7e dan, die les geeft in onze Honbu dojo te Koersel. Maandelijks zijn er kadertrainingen voor bruine en zwarte banden in de Honbu dojo.

Verschillende keren per jaar worden er nationale, europese of internationale Gasshuku's (stages) georganiseerd waar onze leden kunnen kennis maken met Goju-Ryu karateka's en leraars uit andere landen. Twee maal per jaar is er een nationaal OGKKB Kyu graden examen waar onze leden die in aanmerking komen samen trachten een hogere graad te behalen.

Op Belgisch niveau zijn we aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie en is het OGKKB een erkende leerschool.

Europees werken we samen met onze hoofdleraar voor Europa: Onaga Sensei, 9e Dan, die in de Europese Honbu dojo te Spanje les geeft. De OGKKB clubs trachten Onaga sensei minstens een maal per jaar naar België te halen zodat onze leden rechtstreeks met zijn manier van lesgeven kunnen kennis maken. Meerdere keren per jaar gaan OGKKB leraars les volgen bij Onaga sensei. Je kan wat achtergrondinformatie vinden over Onaga sensei in deze twee artikels:

Internationaal zijn we erkend door de Okinawa Goju-Ryu Karate-doh Kyukai, OGKK, een overkoepelende organisatie onder leiding van Teruya Sensei, 10e Dan. De OGKK organiseert geregeld internationale stages in Okinawa.

Onze shihan, sensei Henkens werd erkend als technisch directeur OGKK, het organigram van de OGKK kan je hier vinden. De tabel werd overgenomen en aangepast van de japanese site op 9 september 2017.