Senior Adviser


Haruo Kochi

Chishin Bise

Shinko Shikiya

Adviser


Nanko Minei

Keikichi Nakasone

Chairman


Koei Teruya

Vice Chairman


Masanari Kikugawa

Ryoichi Onaga

Masataka Muramatsu

Tadashi Matayoshi

Yusho Okuma

Gensei Koki

Administrative Director


Seigo Takara

Vice Administrative Director


Tokimitsu Minei

Jssho Yogi

Norihiko Masuda

Executive Director


Shinkichi Kinjo

Ryoyu Tokuda

Seiei Hirata

Masao Kanehama

Seiken Toguchi

Toshimitsu Minei

Toru Kadekaru


Masatoshi Takenishi


Kenou Uechi

Shiei Toma

Hiroshi Iha

Yoshimasa Nohara

Tatsuo Agarie

Yoshiaki Ueno

Ketsuzo Nishi

Toshihiro Ishikawa

Yoshiharu Oguro

Genku Sato

Katsuji Kimura

Fumio Tanaka

Yoshimitsu Nakano

Shuichi Tokunaga
   

Director


Kiyoshi Kyan

Norihito Naka

Kaoru Uezu

Kenichi Tanahara

Kazuhito Yamashiro

Satoshi Matsuo

Yasuyuki Minei

Yoshinobu Arakaki

Hiroyuki Tomori

Hitoshi Yamagawa

Katsuko Kikugawa

Hiroko Yonamine

Kojiro Anan

Kumiko Akamine

Masataka Doi

Hiroshi Kimura

Yuichi Imahira

NobuhiroTaniguchi

Yasuhiko Tsuji

Myoushin Ikai

Arakaki Zenko

Toshiro Fujioka

Shigeru Uehara

Jozef Henkens

Secretary General


Masatoshi Takenishi

Vice Secretary General


Tatsuro Minei

Yoshinobu Arakaki

Akinori Kimura

Accountant General


Yoshimasa Nohara

Vice Accountant General


Nobutaka Kotani

Makoto Chinen

Auditor


Seiken Toguchi

Tatsuo Agarie