Focus op het doorgeven van traditie

Okinawa Goju Ryu Karate-do Kyokai (OGKK)

,
Onaga sensei

directeur van de Europese tak Ryoichi Onaga sensei (69)

Bio

Geboren op 5 februari 1948 in Naha, Okinawa.

Goju ryu hanshi 9de dan, directeur van het Europese hoofdkwartier van OGKK. Hij traint 120 leerlingen in Murcia, Spanje. Hij heeft een zoon en een dochter met zijn vrouw Victoria.

44 jaar gedreven les geven in Spanje.

“Wees niet tevreden met jezelf, wees niet arrogant”, Onaga sensei leefde naar deze woorden van zijn leraar sensei Eiichi Miyazato (1922-1999).
Op 24 jarige leeftijd trok hij naar Spanje om het goju ryu karate te promoten.

training in murcia OGKK

Vandaag trainen in Europa 10.000 mensen in 14 landen goju ryu karate. Het is nu 44 jaar geleden dat hij Japan verliet.
Hij hield altijd de woorden van zijn sensei in gedachten, “Leer met bescheidenheid, wees creatief en zoek steeds verbetering”.
Sensei Onaga werkt hard om deze lessen en het traditionele goju ryu door te geven in Spanje en in Europa.
Na het middelbaar ging sensei Onaga trainen in de jundokan dojo van sensei Miyazato. Zijn eerste training was fysiek erg zwaar. De harde training schokte hem maar motiveerde hem ook om verder te trainen. Sindsdien miste hij geen enkele training en werkte hij elke dag.

Voor 2 jaar naar Spanje.

Sensei Onaga zei dat karate toen heel populair was.
Het OGKK gelaste hem 44 jaar geleden om het goju ryu internationaal te promoten. Om zijn opdracht in Europa te ondersteunen, beloofde zijn werkgever in Japan zijn baan voor 2 jaar vrij te houden. Zijn ouders waren het idee om naar Europa te trekken niet genegen, hij kon ze overtuigen met de voorwaarde om na 2 jaar terug te komen. Dus trok hij naar Spanje met een vliegtuigticket en wat geld. Als hij terugdenkt aan die tijd zegt hij, “Het zou voor twee jaar zijn, het werden er al 44”.

Het waren harde tijden.

Vandaag heeft sensei Onaga een eigen dojo en onderwijst hij 120 leerlingen.
In het begin was het niet gemakkelijk. Er was geen dojo en hij moest een sporthal huren.
Het eerste jaar had hij maar 7 of 8 studenten. Er waren veel andere uitdagingen. Hij sprak bijna geen Spaans.
Sommige leerlingen verstonden of respecteerden de traditie niet, wellicht door culturele verschillen. Traditie is belangrijk in karate. Het waren harde tijden.

Dankzij zijn doorzettingsvermogen en zijn niet aflatende inspanningen steeg in het 2de jaar het aantal leerlingen al tot 40 à 50.
Het 3de jaar kon hij zich al aardig uitdrukken in het Spaans.
Hij werkte overdag als een veiligheidsagent voor een bank, de woorden van zijn sensei in gedachten, “Word geen beroepskarateka”.
Toen hij 52 was kon hij op vervroegd pensioen gaan. Dit liet hem toe om zich volledig toe te leggen op karate, om karate te onderwijzen in verschillende Europese landen en om goju ryu internationaal te promoten.

Goju ryu in Spanje is echt.

In 1992 bezocht sensei Miyazato hem in Spanje en zei dat hij heel goede resultaten behaald had: “goju ryu in Spanje is echt”.Sensei Onaga is sensei Miyazato, die de stichter van goju ryu, Chojun Miyagi (1888-1953) opvolgde, nooit vergeten.
Regelmatig gaat sensei Onaga terug naar Okinawa om te checken of zijn kata trouw blijven aan het origineel van Miyagi.
Sensei Onaga zegt: “Ik wil de erfenis van Miyagi en de oorsprong van goju ryu doorgeven aan het nageslacht”.
Teruya sensei (76), de directeur van OGKK bevestigt dit: “Onaga sensei is integer en hij is zeer verantwoordelijk voor zijn leerlingen. Het is niet gemakkelijk om een dojo te leiden in het buitenland. Zijn succes betekent dat hij erkend en gesteund wordt door de plaatselijke gemeenschap”.
Eén van zijn leerlingen, Diego Huescar (47) traint al 36 jaar met sensei Onaga, van toen hij kind was. Diego respecteert Onaga sensei als een tweede vader. Hij is zeer dankbaar dat Onaga sensei hem iets zeer belangrijk leerde: geduldig zijn en anderen respecteren.
Een andere leerling Jesus Mengal (53) zegt, “ Traditioneel karate heeft iets universeels, dat trekt me nu al 40 jaar aan bij het trainen”.
Onaga sensei zegt bescheiden: “Ik ben nog onvolwassen. Karate is geen spektakel om te pochen. Ik wil zelf trainen en het originele goju ryu doorgeven, de basis en de kata”.


Artikel uit de Okinawa Times

(vertaling Satoko Kishimoto/Philippe Moreau)