Droevig nieuws

Beste O.G.K.K. Europees lid

Ik zou je willen melden dat Koshin Iha sensei op 29 januari 2012 is overleden.
Koshin Iha sensei was een oud lid van O.G.K.K. en erevoorzitter.

Zijn begrafenisdienst zal worden gehouden op 31 januari 2012.
Plaats: Naha Sousal (1192-1 Ameku Haha Okinawa, Japan 902-0002)
Datum: dinsdag 31 januari 2012
Tijd: P.M.3: 00 -P.M. 4,00

Oprecht,

Okinawa Gojuryu Karatedo Kyokai
Ryoichi ONAGA
Director Europe O.G.K.K.


Koshin Iha 伊波康進 1925-2012

Sensei Koshin Iha werd geboren op 24 november 1925.

Hij leerde van Sensei Chojun Miyagui vanaf zijn 14 jaar. Na de dood van zijn leraar hielp hij Sensei Eiichi Miyazato om zijn studenten te instrueren.

Van 1964 tot 1975 opende hij de Dojo Shodokan Gojuryu in Tomari, de stad Naha, waar hij les gaf.

In oktober 1969, naar aanleiding van de suggestie van Eiichi Miyazato sensei, stichtte hij mee de Vereniging Goju-Ryu Okinawa Karatedo Kyokai, met Miyazato Eiichi als de eerste president en Koshin Iha als vice-president.
Na de dood van Sensei Miyazato, op 11 december 1999, werd hij verkozen tot tweede president van de OGKK, door de raad van bestuur van de Okinawa Goju-Ryu Karatedo Kyokai en bekleedde die positie tot 2004.
Waarna hij tot aan zijn dood erevoorzitter is geweest en heeft deelgenomen aan alle activiteiten van onze vereniging.

We hebben het grote geluk gehad deze geweldige leraar en persoon te hebben ontmoet en hebben twee keer kunnen rekenen op zijn aanwezigheid in Spanje.
Het pad van Koshin Iha sensei, zijn leringen, bijdrage en passie, zal door ons allemaal van generatie op generatie worden doorgegeven.

Sensei rust in vrede.

Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai Spanje

Europese Hombu(vertaling Dirk Dierickx)