Siemon

Op zevenjarige leeftijd kwam Siemon via zijn ouders in contact met karate. Hij had een uitlaatklep nodig om zijn overtollige energie op een gecontroleerde manier te uiten.

Tot de dag van vandaag is dit voor hem ook de grootste reden om te blijven trainen: het weg werken van al die enthousiaste energie.

Siemon behaalde na een jarenlange training op de leeftijd van 22 Shodan.

In 2015 werd Siemon de graad van Nidan toegekend op de OGKK stage te Hasselt.

Als de groep wordt onderverdeeld in kleinere oefengroepen neemt hij zonder aarzelen één van deze groepen onder zijn vleugels. Siemon zal dan heel enthousiast zijn kunnen en kennen doorgeven.

In het dagelijkse leven is Siemon leerkracht lager onderwijs. Dit werkt in zijn voordeel om de technieken in een ‘menselijke’ taal om te zetten en uit te leggen.

De trainers

Sensei Dirk

Sensei Dirk leidt de trainingen in goede hand met een afwisselend programma van kata, kumite, kihon enz.

Sempai Antonio

Zonder de hulp van Sempai Antonio had Sensei Dirk maar de helft kunnen bereiken van het potentieel van Koenso.

Martien

Elke groep heeft zijn zachte hand nodig en Martien vervuld die rol gracieus.

Siemon

De voorliefde van Siemon voor actie is algemeen gekend. De opwarmingen en kihon worden dan ook dikwijls op een iets hogere snelheid gebracht.